تئاتر

تئاتر سمفونی خاموش
تالار فرشچیان (اصفهان)
19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 فرودرین
تئاتر سمفونى خاموش
تالار فرشچیان
16، 17، 18 فرودرین
برنامه غیر فعال می باشد
نمايش كمدي خواستگاری رشيد
سالن هنرستان پسرانه هنرهای زیبا (اصفهان)
24، 25، 26، 27، 28 اسفند و 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 فرودرین و 1، 2، 3، 4، 5، 6 اردیبهشت
تئاتر آدامس
سالن نمايش فرشچيان(سالن كوچک)
3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 اسفند
نمایش کمدی بزن بریم مجلس
هنرستان پسرانه هنرهای زیبا
19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
پا برهنه در پارک
هنرستان پسرانه هنرهای زیبا
21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
اجرا خوانی مرگ یزدگرد
هنرستان پسرانه هنرهای زیبا
14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
نمایش کمدی شایعات
هنرستان هنرهای زیبا پسران
20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 دی و 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
ده هزار سیگار و دونات
نگارستان امام خمینی
18، 19، 20، 21، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 دی
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
جنگ شاداب شووو
کانون امام
1، 2، 3 آذر
تئاتر کمدی قجرالجدید
فرهنگسرای کوثر
28، 29 شهریور