تئاتر

تئاتر سمفونی خاموش
تالار فرشچیان (اصفهان)
19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 فرودرین
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
نمايش كمدي خواستگاری رشيد
سالن هنرستان پسرانه هنرهای زیبا (اصفهان)
24، 25، 26، 27، 28 اسفند و 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 فرودرین و 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 اردیبهشت و 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 خرداد
تئاتر آدامس
سالن نمايش فرشچيان(سالن كوچک)
3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 اسفند
نمایش کمدی بزن بریم مجلس
هنرستان پسرانه هنرهای زیبا
19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
پا برهنه در پارک
هنرستان پسرانه هنرهای زیبا
21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
اجرا خوانی مرگ یزدگرد
هنرستان پسرانه هنرهای زیبا
14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
نمایش کمدی شایعات
هنرستان هنرهای زیبا پسران
20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 دی و 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15 بهمن
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
ده هزار سیگار و دونات
نگارستان امام خمینی
18، 19، 20، 21، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 دی
زمان رزرو بلیت به پایان رسیده است
جنگ شاداب شووو
کانون امام
1، 2، 3 آذر
تئاتر کمدی قجرالجدید
فرهنگسرای کوثر
28، 29 شهریور