لیست تئاتر

نمایش کمدی کی داده کی گرفته

سالن اجرا : سالن سینما فرشچیان (اصفهان)

نمایش پریکلس

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمایش کمدی درستکارترین قاتل دنیا

سالن اجرا : تماشاخانه نگاه نجف آباد

قصه گویی

سالن اجرا : سالن شماره 4 سیتی سنتر

بلیت تمام شده است .

نمایش تولد نقال

سالن اجرا : سالن شماره 4 سیتی سنتر

جنگ (کودکانه) یه بغل یلدا

سالن اجرا : سالن سینما فرشچیان (اصفهان)

تئاتر کمدی داوین چی

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر هنرستان هنر های زیبا

نمایش کمدی آقا قلی حاکم شهر بغلی (کودک و خانواده)

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر هنرستان هنر های زیبا

نمایش قصه سیبی که نصف شد

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای زرین شهر

نمایش کمدی شبهای کِدده

سالن اجرا : سالن هلال احمر اصفهان

نمایش کودک جنگلی ها (عروسکی)

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمایش کمدی برای خرید که نباید پول داد

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر فرشچیان

نمایش آواز سر دادن قلندر شیدا

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمایش شاهرخ

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمايش سُبوط

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر فرشچیان

نمایش کمدی خیر نبینی سعیده

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمایش کمدی آقای کارگردان

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمایش پیک نیک در میدان جنگ

سالن اجرا : سالن سعدی حوزه هنری (اصفهان)

نمایش قصه ظهر جمعه

سالن اجرا : سالن سوره حوزه هنری (اصفهان)

جشن فارغ التحصیلی دانشگاه پیام نور شهرکرد

سالن اجرا : سالن فرهنگسرای شهرکرد

بلیت تمام شده است .

نمایش کودک جادوی مدادرنگی

سالن اجرا : سالن باغ غدیر اصفهان

نمایش کودک خرگوشک و رودخانه

سالن اجرا : سالن خانه کودک اصفهان

نمايش كودک دیو پرکلک دختر بانمک

سالن اجرا : فرهنگسرای کوثر جی (اصفهان)

نمایش زنی برای زندگی

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای زرین شهر

نمایش کُلاغ ها

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمايش رابينسون كروزوئه

سالن اجرا : سالن اصلی فرشچیان

نمایش سالمرگی

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمایش هیولا خوانی

سالن اجرا : تماشاخانه انجمن نمایش نجف آباد

نمایش کمدی داغـونـا

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر سیتی سنتر اصفهان

بلیت تمام شده است .

نمایش کمدی ماده ببر(شب پايانى)

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمایش کمدی دروغگو

سالن اجرا : سالن سوره حوزه هنری (اصفهان)

نمایش چایی راند آخر

سالن اجرا : بازار گل و گیاه سپاهان

تئاتر آتروپین (تمدید شد)

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

کارگاه فضا سازی در رمان (صمد طاهری)

سالن اجرا : شهر کتاب اصفهان

نمایش جادوی مدادرنگی

سالن اجرا : فرهنگسرای کوثر جی (اصفهان)

نمایش کمدی پنجه طلا

سالن اجرا : فرهنگسرای کوثر جی (اصفهان)

نمایش شاید نجات یابیم

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمایش کودک هفت خوان رستم

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر هنرستان هنر های زیبا

نمایش کمدی در دربار

سالن اجرا : سینما شاهین طلایی شاهین شهر

تئاتر کمدی ریکاوری

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمایش کمدی شاهرخ خان

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر هنرستان هنر های زیبا

بلیت تمام شده است .

نمایش کمدی ماده ببر

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر هنرستان هنر های زیبا

خرگوشک و رودخانه (ویژه خردسال)

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمایش کمدی زنبورک (شب آخر)

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمایش سه دیدار

سالن اجرا : سالن سعدی حوزه هنری (اصفهان)

نمایش خانه ای وجود داشت!؟

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمایش کمدی پنجه طلا (تمدید شد)

سالن اجرا : سالن اصلی فرشچیان

نمایش کمدی بر پهنه دريا

سالن اجرا : تالار آوینی دانشگاه اصفهان

نمایش کمدی انتقادی یه حبه نبات

سالن اجرا : سالن سوره (حوزه هنری)

نمایش کمدی جنایی زنبورک

سالن اجرا : سالن سعدی حوزه هنری (اصفهان)

نمایش کمدی پنجه طلا

سالن اجرا : سالن اصلی فرشچیان - استفاده نشود

نمايش كمدى شاهرخ خان (شهركرد)

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای شهرکرد

نمایش کمدی قجرالجدید (روزهای پایانی)

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر هنرستان هنر های زیبا

بلیت تمام شده است .

نمایش کمدی یه حبه نبات

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمايش كمدى شاهرخ خان (شهركرد)

سالن اجرا : سالن فرهنگسرای شهرکرد

نمايش كُمدى آقابالاخان

سالن اجرا : هلال احمر - old

نمایش کُمدی پنجه طلا

سالن اجرا : سالن آمفی تئاتر هنرستان هنر های زیبا

زندگی در تئاتر

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمايش روزهاى بى قوام

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمایش استرالیا

سالن اجرا : سالن کوچک تالار هنر (اصفهان)

نمایش مکبث

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

بلیت تمام شده است .

نمایش آهسته با گل سرخ

سالن اجرا : سالن تالار هنر(اصفهان)

نمایش دیو پر کلک، دختر بانمک

سالن اجرا : سالن اصلی فرشچیان - استفاده نشود

نمايش كمدى شاهرخ خان

سالن اجرا : سالن هنرستان هنرهای زیبا

بلیت تمام شده است .

نمايش دلشوره

سالن اجرا : سالن سینما فرشچیان (اصفهان)

نمایش شُلوک

سالن اجرا : سالن سوره حوزه هنری (اصفهان)

نمایش کمدی شاهرخ خان (قدیم)

سالن اجرا : سالن هنرستان هنرهای زیبا

بلیت تمام شده است .

نمايش دزدها به چه می اندیشند

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمایش استرالیا

سالن اجرا : سالن تماشاخانه ماه (اصفهان)

نمايش تراژدى شيرين

سالن اجرا : سالن سعدی حوزه هنری (اصفهان)

نمایش ناتان و تبيلت

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

نمايش كمدى شاهرخ خان

سالن اجرا : سالن هنرستان هنرهای زیبا

بلیت تمام شده است .

نمایش منهاى دو (2-)

سالن اجرا : سالن سوره (حوزه هنری)

نمایش کمدی مرگ در میزند

سالن اجرا : سالن سوره (حوزه هنری)

نمایش کمدی شاهرخ خان

سالن اجرا : سالن هنرستان هنرهای زیبا

کنسرت استاد ایرج خواجه امیری

سالن اجرا : سالن تالار رودکی

بلیت تمام شده است .

تئاتر سمفونی خاموش

سالن اجرا : سالن اصلی فرشچیان - استفاده نشود

نمايش كمدي خواستگاری رشيد

سالن اجرا : سالن هنرستان هنرهای زیبا

بلیت تمام شده است .

تئاتر آدامس

سالن اجرا : تماشاخانه اصفهان (فرشچیان)

بلیت تمام شده است .

نمایش کمدی بزن بریم مجلس

سالن اجرا : هنرستان هنرهای زیبا

پا برهنه در پارک

سالن اجرا : هنرستان هنرهای زیبا

اجرا خوانی مرگ یزدگرد

سالن اجرا : هنرستان هنرهای زیبا

نمایش کمدی شایعات

سالن اجرا : هنرستان هنرهای زیبا

ده هزار سیگار و دونات

سالن اجرا : نگارستان امام خمینی

جنگ شاداب شووو

سالن اجرا : کانون امام

بلیت تمام شده است .

تئاتر کمدی قجرالجدید

سالن اجرا : کوثر قدیمی

بلیت تمام شده است .تمامی خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه بوده و متعلق به موسسه فرهنگی و هنری نت هشتم می باشد همچنین فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.